Sortiment


Tepelná čerpadla země-voda
Zdrojem tepla je energie obsažená v zemi nebo ve spodní vodě. K provozu je potřeba realizace hlubinných vrtů nebo plošných kolektorů.

Tepelná čerpadla vzduch-voda
Zdrojem tepla je venkovní vzduch. Provoz je možný i bez realizace vrtů či plošných kolektorů.

Ventilační tepelná čerpadla
Energie teplého vnitřního vzduchu je využívána k vytápění, k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu a teplé vody.

Rekuperační jednotky
Rekuperace zabraňuje tepleným ztrátám při větrání a zajišťuje v objektu zdravé a příjemné prostředí.

Systémové vnitřní jednotky a regulace
Moduly a jednotky určené k řízení systému vytápění a ohřevu teplé vody.

Akumulační nádrže
Nádrže slouží k ukládání tepla vyrobeného tepelným čerpadlem nebo dalším zdrojem tepla. Umožňují také ohřev nebo předehřev teplé vody.

Ohřívače vody NIBE a DZD
Vysoce kvalitní zásobníky a ohřívače vody pro užitkovou i topnou vodu. Typy vhodné do malých chat i do komplexních systémů s tepelnými čerpadly.

Příslušenství
S originálním příslušenstvím NIBE zvládne Vaše tepelné čerpadlo mnohem více než vytápět a ohřívat vodu.